Obniżka czyli podwyżka

Rząd znowu podnosi stawkę opłaty paliwowej o 12,3%. Podwyżka ta jest reakcją na jednoczesną obniżkę stawki podatku akcyzowego. Teraz już wiemy na czym polega zrównoważony rozwój… jeżeli gdzieś niechcący obniżymy podatek to należy bezzwłocznie podnieść opłatę… lub na odwrót. Tak czy inaczej 53% ceny detalicznej benzyny stanowią dzisiaj podatki i opłaty. I to obciążenie fiskalne hamuje rozwój naszej gospodarki. A jak być powinno? Paliwo powinno kosztować 2,50- pln (tak jak realnie dzisiaj kosztuje) plus tylko 19%VAT czyli w detalu niecałe 3,- pln. I o taką cenę oraz stawkę podatku VAT Partia Kierowców będzie walczyć!