Partia Kierowców startuje do PE z list Konfederacji

Parlament Europejski